LODEO


O nas

Produkty

Finanse

Gospodarka materiałowa

Księgowość

Kadry - Płace

Kadry

Płace

Umowy zlecenia

Kartoteka
zarobkowa

Handel

Analizy handlowe i produkcyjne

Dodatkowe

Usługi

Płace

Moduł Płace służy do wyliczania wynagrodzeń za pracę zatrudnionych pracowników Firmy z automatycznym obliczaniem świadczeń urlopowych i chorobowych oraz obciążeń podatkowych i zusowskich, sporządzania wymaganych zestawień i tworzenia zbiorów do programu Płatnik. Program może wykorzystać dane wprowadzone w module kadrowym.

Udostępnia on następujące funkcje:

Ewidencja:

 • podstawowe dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia,
 • dane personalne pracownika,
 • dane podatkowe pracownika,
 • dane dotyczące absencji - urlopy płatne, bezpłatne i chorobowe,
 • karty pracy pracownika.

Obliczanie wynagrodzenia:

 • obliczanie wynagrodzeń stałych, akordowych, godzinowych również dla zakładów pracy chronionej,
 • obsługa dwóch terminów wypłat w danym miesiącu,
 • obliczanie premii, świadczeń urlopowych i chorobowych, zaliczeń podatkowych, zasiłków i składek ZUS wg najnowszych przepisów,
 • umowy zlecenia, umowy o dzieło, listy dodatkowe, reklamacje itp.,
 • aktualizacja kartoteki zarobkowej i podatkowej pracownika,
 • drukowanie list płac, pasków wypłat, list do potwierdzeń,
 • tworzenie noty księgowej do modułu księgowego.

Zestawienia:

 • drukowanie wymaganych deklaracji PIT dla pracownika,
 • drukowanie zbiorczych, wydziałowych i kosztowych zestawień składników wynagrodzeń,
 • drukowanie wybranych składników wynagrodzeń,
 • drukowanie kartoteki zasiłków chorobowych,
 • drukowanie zestawienia do deklaracji PIT4,
 • drukowanie zestawienia do deklaracji DRA.

Przelewy:

 • wydruk poleceń przelewów imiennych dla pracowników,
 • wydruk poleceń przelewów zbiorczych wg banków,
 • wydruk załączników do przelewów zbiorczych,
 • przygotowanie przelewów do bezpośredniej transmisji do banków.

Płatnik:

 • przygotowanie zbiorów KDU z danymi deklaracji rozliczeniowych importowanych przez program Płatnik dla ZUS.

Ostatnie poprawki: 2000-08-14