LODEO


O nas

Produkty

Finanse

Gospodarka materiałowa

Księgowość

Kadry - Płace

Kadry

Płace

Umowy zlecenia

Kartoteka
zarobkowa

Handel

Analizy handlowe i produkcyjne

Dodatkowe

Usługi

Umowy - zlecenia

Moduł Umowy - zlecenia służy do rejestracji umów zleceń oraz umów o dzieło. Umożliwia drukowanie umów, rachunków, zestawień oraz rozliczenie roczne podatku dochodowego dla osób nie będących pracownikami Firmy.

Udostęnia on następujące funkcje:

Ewidencja:

 • dane personalne zleceniobiorcy,
 • dane podatkowe zleceniobiorcy,
 • rejestracja umów zleceń,
 • rejestracja umów o dzieło.

Obliczenia:

 • obliczenie wynagrodzeń za umowy zlecenia,
 • obliczenie wynagrodzeń za umowy o dzieło,
 • aktualizacja kartoteki podatkowej i zarobkowej zleceniobiorcy,
 • tworzenie noty księgowej do modułu księgowego.

Formularze:

 • umowa zlecenie,
 • rachunek do umowy zlecenia,
 • umowa o dzieło,
 • rachunek do umowy o dzieło,
 • druki PIT 8B.

Przelewy:

 • wydruk poleceń przelewów imiennych dla zleceniobiorców,
 • wydruk poleceń przelewów zbiorczych wg banków,
 • wydruk załączników do przelewów zbiorczych,
 • przygotowanie przelewów do bezpośredniej transmisji do banków (współpraca z programami obsługującymi przelewy za pomocą modemów).