LODEO


O nas

Produkty

Finanse

Gospodarka materiałowa

Księgowość

Kadry - Płace

Kadry

Płace

Umowy zlecenia

Kartoteka
zarobkowa

Handel

Analizy handlowe i produkcyjne

Dodatkowe

Usługi

Kadry - Płace

Podsystem Kadry - Płace obejmuje cztery moduły wspomagające obsługę operacji związanych z ewidencją pracowników i rozliczaniem i zarobków.

Moduł Kadry służy do ewidencji danych o pracownikach firmy, rozliczania urlopów i innych rodzajów absencji, sporządzania wymaganych zestawień oraz tworzenia zbiorów do programu Płatnik.

Moduł Płace służy do wyliczania wynagrodzeń za pracę zatrudnionych pracowników Firmy z automatycznym obliczaniem świadczeń urlopowych i chorobowych oraz obciążeń podatkowych i zusowskich, sporządzania wymaganych zestawień i tworzenia zbiorów do programu Płatnik. Program może wykorzystać dane wprowadzone w module Kadry.

Moduł Umowy - zlecenia służy do rejestracji umów zleceń oraz umów o dzieło. Umożliwia drukowanie umów, rachunków, zestawień oraz rozliczenie roczne podatku dochodowego dla osób nie będących pracownikami firmy.

Moduł Kartoteka zarobkowa i podatkowa służy do obsługi kartoteki zarobkowej i podatkowej pracowników. Umożliwia dokonanie rozliczenia rocznego podatku dochodowego, drukowania formularzy rozliczeniowych PIT, drukowania rocznych kartotek podatkowych i zarobkowych poszczególnych pracowników firmy.