LODEO


O nas

Produkty

Finanse

Gospodarka materiałowa

Magazyn

Środki trwałe

Księgowość

Kadry - Płace

Handel

Analizy handlowe i produkcyjne

Dodatkowe

Usługi

Gospodarka materiałowa

Podsystem Gospodarka materiałowa obejmuje dwa moduły, które wspomagają obsługę materiałów w firmie.

Moduł Magazyn służy do kompleksowej obsługi magazynu. Umożliwia on rozliczenie magazynu ilościowo i wartościowo, w cyklu miesięcznym i bieżącym. Pozwala na emisje dokumentów przyjęcia i wydania oraz tworzenie wydruków przedstawiających stan magazynu i obroty na danym asortymencie.

Moduł Środki służy do kompleksowej obsługi ewidencyjno-księgowej środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych Firmy.