LODEO


O nas

Produkty

Finanse

Gospodarka materiałowa

Księgowość

Kadry - Płace

Kadry

Płace

Umowy zlecenia

Kartoteka
zarobkowa

Handel

Analizy handlowe i produkcyjne

Dodatkowe

Usługi

Kadry

Moduł Kadry służy do ewidencji danych o pracownikach firmy, rozliczania urlopów i innych rodzajów absencji, sporządzania wymaganych zestawień oraz tworzenia zbiorów do programu Płatnik.

Udostępnia on następujące funkcje:

Ewidencja:

 • podstawowe dane dotyczące zatrudnienia,
 • dane personalne pracownika,
 • dane dotyczące przebiegu służby wojskowej,
 • dane dotyczące przebiegu pracy zawodowej,
 • dane dotyczące badań lekarskich,
 • dane dotyczące absencji - urlopy płatne, bezpłatne i chorobowe,
 • dane uzupełniające - języki obce, zajęcia sądowe itp.

Formularze:

 • umowa o pracę,
 • świadectwo pracy,
 • aneks do umowy o pracę,
 • zmiana warunków pracy i płacy.

Statystyki:

 • struktura zatrudnienia wg grup wiekowych,
 • struktura zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • struktura zatrudnienia wg wykształcenia,
 • struktura zatrudnienia wg grup zawodowych,
 • struktura zatrudnienia wg zawodów,
 • struktura zatrudnienia w przeliczeniu na etaty i osoby - na podany dzień i miesięczna.

Zestawienia:

 • lista pracowników zatrudnionych w wybranym miesiącu,
 • lista pracowników zwolnionych w wybranym miesiącu,
 • lista pracowników będących w stanie zatrudnienia w wybranym miesiącu,
 • lista pracowników zatrudnionych na czas określony, którym wygasają umowy w wybranym miesiącu,
 • lista pracowników wg wymiaru czasu pracy i grupy inwalidzkiej,
 • lista pracowników przebywających na urlopach wychowawczych,
 • lista pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych,
 • zestawienie urlopów płatnych w wybranym miesiącu,
 • lista niewykorzystanych urlopów taryfowych.

Płatnik:

 • przygotowanie zbiorów KDU z danymi deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrujących importowanych przez program Płatnik dla ZUS.