LODEO


O nas

Produkty

Finanse

Gospodarka materiałowa

Księgowość

Kadry - Płace

Handel

Analizy handlowe i produkcyjne

Dodatkowe

Usługi

Księgowość

Moduł Księgowość służy do ewidencji i rozliczenia zdarzeń gospodarczych firmy w ujęciu księgowym w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości.

Udostępnia on następujące funkcje:

Ewidencja:

 • zakładowy plan kont,
 • import zbioru kontrahentów z modułów zakup - sprzedaż, usług,
 • import zbioru pracowników z modułu kadrowego,
 • import not księgowych z poszczególnych modułów systemu informatycznego firmy,
 • ewidencja pozostałych dekretów księgowych.

Przetwarzanie:

 • automatyczne rozliczenie kosztów wg zadanych algorytmów,
 • tworzenie kartoteki sald i obrotów (księga główna),
 • tworzenie kartoteki rozliczeń dla wybranych kont rozrachunkowych,
 • tworzenie kartoteki kosztów wg zleceń lub obiektów,
 • tworzenie bilansu zamknięcia i otwarcia.

Zestawienia:

 • dekrety księgowe - obroty księgowe,
 • dekrety księgowe - karta kontowa,
 • dziennik operacji księgowych,
 • kartoteka sald i obrotów - syntetyka i analityka kont bilansowych,
 • kartoteka sald i obrotów - syntetyka i analityka kont pozabilansowych,
 • analityka rozrachunków,
 • koszty wg zleceń lub obiektów,
 • koszty wg faz produkcji podstawowej,
 • zestawienia F-01, CIT-2, PIT-5.