LODEO


O nas

Produkty

Finanse

Gospodarka materiałowa

Księgowość

Kadry - Płace

Handel

Analizy handlowe i produkcyjne

Dodatkowe

Usługi

Finanse

Moduł Finanse służy do kompleksowej obsługi wszystkich operacji finansowych dokonywanych przez firmę, do bieżącego śledzenia zobowiązań, należności i zaliczek oraz naliczania odsetek od faktur zapłaconych i niezapłaconych.

Udostępnia on następujące funkcje:

Kasa:

 • ewidencja i drukowanie dokumentów KP i KW,
 • drukowanie raportu kasowego,
 • drukowanie dziennika kasowego,
 • wgląd w bieżący stan kasy,
 • drukowanie obrotów wybranego konta księgowego,
 • tworzenie noty księgowej do modułu księgowego.

Bank:

 • ewidencja wyciągów bankowych,
 • drukowanie raportu bankowego,
 • drukowanie dziennika bankowego,
 • porównanie stanu konta bankowego z wyciągiem,
 • drukowanie obrotów wybranego konta księgowego,
 • tworzenie noty księgowej do modułu księgowego.

Kompensaty:

 • przeprowadzenie dwustronnej kompensaty z kontrahentem,
 • przeprowadzenie trójstronnej kompensaty między kontrahentami,
 • drukowanie porozumień kompensacyjnych,
 • zestawienie dokonanych porozumień,
 • tworzenie noty księgowej do modułu księgowego.

Odsetki:

 • naliczanie odsetek od kwot niezapłaconych i zapłaconych,
 • wezwania do zapłaty należności z odsetkami,
 • drukowanie not odsetkowych,
 • wezwania do zapłaty odsetek,
 • przegląd wystawionych not odsetkowych.

Przelewy:

 • rejestracja i drukowanie przelewów,
 • przygotowanie przelewów do bezpośredniej transmisji do banku (współpraca z programami obsługującymi przelewy za pomocą modemów).

Kontrahenci:

 • ewidencja kontrahentów,
 • bieżąca windykacja należności i zobowiązań,
 • drukowanie wezwań do zapłaty,
 • drukowanie potwierdzeń sald.