LODEO


O nas

Produkty

Finanse

Gospodarka materiałowa

Magazyn

Środki trwałe

Księgowość

Kadry - Płace

Handel

Analizy handlowe i produkcyjne

Dodatkowe

Usługi

Środki trwałe

Moduł Środki trwałe służy do kompleksowej obsługi ewidencyjno-księgowej środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych firmy.

Udostępnia on nastepujące funkcje:

Ewidencja i obliczenia:

 • ewidencja istniejących środków trwałych,
 • nabycie nowych środków trwałych OT,
 • likwidacja środków trwałych LT,
 • zwiększenia i zmniejszenia wartości środków trwałych,
 • naliczenie miesięcznej amortyzacji wg metody liniowej lub degresywnej,
 • historia operacji środków trwałych,
 • tworzenie noty księgowej do modułu księgowego.

Przeszacowanie:

 • tabela przeszacowania,
 • indywidualne współczynniki przeszacowania,
 • przeszacowanie środków trwałych,
 • zestawienia przeszacowania.

Inwentaryzacja:

 • porównanie ewidencji komputerowej ze spisem z natury,
 • zestawienie wartościowe różnic inwentaryzacyjnych.

Zestawienia:

 • zestawienie środków trwałych wg grup umorzeniowych,
 • zestawienie środków trwałych wg stanowisk kosztów,
 • zestawienie środków trwałych wg typu operacji,
 • zestawienie środków trwałych całkowicie umorzonych wg grup umorzeniowych,
 • zestawienie środkówtrwałych wg miejsca użytkowania,
 • zestawienie bilansowe na wybrany miesiąc,
 • plan amortyzacji na 1-go stycznia danego roku.