LODEO


O nas

Produkty

Finanse

Gospodarka materiałowa

Księgowość

Kadry - Płace

Handel

Zakup - Sprzedaż

Usługi

Cennik

Analizy handlowe i produkcyjne

Dodatkowe

Usługi

Usługi

Moduł Usługi służy do obsługi wszystkich operacji związanych z zakupami kosztowymi i pozostałą sprzedażą w firmie. Umożliwia rejestrację dokumentów zakupowych oraz wystawianie faktur za usługi lub pozostałą sprzedaż.

Udostępnia on następujące funkcje:

Zakup:

 • rejestracja dokumentów zakupowych z podziałem na rodzaje,
 • automatyczna aktualizacja zobowiązań,
 • drukowanie rejestrów VAT wg obowiązujących przepisów,
 • drukowanie zestawienia kosztów,
 • tworzenie noty księgowej do modułu księgowego.

Sprzedaż:

 • emisja faktur VAT sprzedaży podstawowej i pozostałej,
 • emisja faktur wewnętrznych,
 • automatyczna aktualizacja należności,
 • drukowanie rejestrów VAT wg obowiązujących przepisów,
 • tworzenie noty księgowej do modułu księgowego.

Kontrahenci:

 • ewidencja kontrahentów,
 • bieżąca windykacja należności i zobowiązań,
 • drukowanie wezwań do zapłaty,
 • drukowanie potwierdzeń sald.