LODEO


O nas

Produkty

Finanse

Gospodarka materiałowa

Księgowość

Kadry - Płace

Handel

Analizy handlowe i produkcyjne

Dodatkowe

Spółdzielnia mieszkaniowa

Członkowie spóldzieni

Czynsze

Wkłady

Spółdzielnia
spożywców

Usługi

Spółdzienia mieszkaniowa

Podsystem obsługi spółdzielni mieszkaniowych składa się z trzech modułów wspomagających operacje specyficzne dla tej branży.

Moduł Członkowie Spółdzielni służy do ewidencji członków spółdzielni, posiadanych przez nich udziałów, osób oczekujących i tych, którym odmówiono przyjęcia w poczet członka.

Moduł Czynsze służy do ewidencji lokali mieszkalnych, garaży, wpłat, zaległości, liczników wody. Moduł wylicza i generuje zawiadomienia do najemców o wysokości opłat czynszowych, a także sporządza raporty do wewnętrzego użytku spółdzielni.

Moduł Wkłady służy do ewidencji lokali mieszkalnych według sposobu ich przekształcenia, stawki wykupu metra kwadratowego, wpłat lokatorów.