LODEO


O nas

Produkty

Finanse

Gospodarka materiałowa

Księgowość

Kadry - Płace

Handel

Analizy handlowe i produkcyjne

Analiza Sprzedaży

Analiza Produkcji

Analiza Odczytów

Dodatkowe

Usługi

Analiza Produkcji

Program Analiza Produkcji służy do obsługi zakładów mięsnych. Ewidencjonuje asortymenty, receptury wyrobów, sposoby rozbioru. Oblicza rentowność osiąganą na każdym wyrobie, bada opłacalność rozbioru. Pozwala obliczać ceny produktów a także zawartości białka, tłuszczów i wody w wyrobach. Rozlicza wszystkie stadia rozbioru i produkcji wyrobów.

Udostępnia on następujące funkcje:

Rozliczenie produkcji:

 • porównywanie wsadu teoretycznego (obliczonego na podstawie receptur wyrobu) ze wsadem rzeczywistym,
 • rozliczanie zużycia surowców na podstawie ilości wyprodukowanych wędlin,
 • rozliczanie zużycia przypraw na podstawie ilości wyprodukowanych wędlin,
 • obliczanie teoretycznego zapotrzebowania na surowce i przyprawy na podstawie planu produkcji.

Kalkulacja cen:

 • obliczanie i ewidencja cen wsadu i wyrobu na podstawie cen asortymentów składowych, wydajności, współczynników kalkulacyjnych,
 • obliczanie marży przez porównywanie cen sprzedaży w module zakup - sprzedaż. z obliczonymi cenami wyrobu danego asortymentu,
 • obliczanie cen asortymentów uzyskiwanych z rozbioru.

Analiza rentowności:

 • obliczanie rentowności rozbioru poprzez przeliczenie ceny półtuszy na elementy składowe wg zadanego sposobu rozbioru,
 • obliczanie rentowności rozbioru poprzez przeliczenie wartości rozbioru na podstawie cen handlowych asortymentów składowych,
 • obliczanie rentowności osiąganej na każdej recepturze (możliwość modyfikacji receptur z funkcją badania białkowości wyrobu).

Funkcje dodatkowe :

 • obliczanie zawartości białka, tłuszczów i wody w gotowych wyrobach na podstawie zawartości asortymentów składowych i wydajności,
 • plan produkcji (zapotrzebowanie na mięsa i surowce wg receptur).